Twój idealny partner w świecie finansów.

Wyceny przedsiębiorstw i aktywów, modele finansowe, prognozy. Poznajmy się...Szybki kontakt...

O Nas

 

Value Partner specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw i udziałów oraz znaków towarowych, a także w przygotowywaniu modeli finansowych w formacie MS Excel z zastosowaniem programowania VBA. Użycie standardów i metod uznanych na całym świecie i wykorzystywanych przez firmy tzw. Wielkiej Czwórki oraz banki inwestycyjne w połączeniu z prostą i elastyczną strukturą firmy gwarantuje znakomity stosunek jakości usług do ceny.

 

 

Firmę prowadzi Krzysztof Kajetanowicz, analityk z doświadczeniem w dziedzinie wycen i modelowania finansowego, a także w doradztwie podatkowym oraz finansowym. Uzupełnieniem zespołu są współpracownicy firmy – eksperci w dziedzinie restrukturyzacji, wycen nieruchomości i badania sprawozdań finansowych.

 

Poznaj nasz zespół...Linkedin...

WIARYGODNOŚĆ

Przygotowujemy profesjonalne wyceny, modele finansowe, prognozy. 13-letnie doświadczenie właściciela firmy w doradztwie biznesowym uzupełnia prestiżowy dyplom Chartered Financial Analyst®

KOMPETENCJA

Przygotowujemy wyceny oparte na realistycznych założeniach i zdrowym rozsądku, wykorzystując metody stosowane przez najlepsze banki inwestycyjne. Angażujemy ekspertów i rzeczoznawców.

ELASTYCZNE DZIAŁANIE

1 dzień roboczy to typowy czas oczekiwania na naszą ofertę, a 10 dni roboczych – na raport z wyceny. W okresie większego obciążenia korzystamy z  sieci zaufanych i solidnych kooperantów.

ZADOWOLENI KLIENCI:

 

Dystrybutor elektroniki sportowej, który otrzymał rzetelną wycenę przedsiębiorstwa na potrzeby wewnętrznego przekształcenia grupy.

 

Inwestor zagraniczny biogazowni, zatroskany o jej przyszłość, który uzyskał perspektywę osiągnięcia przez spółkę rentowności i samodzielności finansowej na podstawie modelu finansowego dostarczonego wraz z założeniami komercyjnymi.

 

Wytwórnia pasz, która z powodzeniem uzyskała odroczenie spłat wielomilionowych kredytów bankowych na podstawie modelu finansowego zawierającego jednostkowe i skonsolidowane prognozy bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia przepływów pieniężnych.

 

Sieć sklepów, dla której przygotowano wycenę zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wycenę akcji w związku z reorganizacją, obliczoną na nawiązanie ściślejszej współpracy z franczyzobiorcami.

 

Fundusz inwestujący w pożyczki udzielane podmiotom gospodarczym, potrzebujący na potrzeby postępowania sądowego wyceny udziałów w spółce, będących przedmiotem zastawu.

 

Centrum handlowe zainteresowane oszacowaniem rynkowego poziomu wynagrodzenia za poręczenie pożyczek wewnątrzgrupowych na podstawie zaawansowanego modelu finansowego.

Dla naszych klientów wykonaliśmy:

Wycen przedsiębiorstw

Wycen znaków towarowych

Specjalistycznych modeli finansowych

Przykładowe branże:

Energetyka odnawialna

Handel detaliczny

Nieruchomości

Infrastruktura

PUBLIKACJE:

Inwestycje w energetykę odnawialną nie byłyby opłacalne bez istnienia odpowiednich systemów wsparcia. Kto działa w tym sektorze, musi się pogodzić z tym, że państwo będzie w pewnym sensie jego partnerem biznesowym. Zmiany polityki państwa stają się zatem źródłem zarówno ryzyka, jak i okazji inwestycyjnych.

Crowe Horwath International - 2014 r.

Inwesting in Renewable Energy in Central and Eastern Europe

PRL jest już odległą historią. Polska stała się dla inwestorów zagranicznych interesującym miejscem lokowania funduszy. Kto jednak myśli o inwestowaniu na tym wschodzącym rynku, powinien także najpierw sprawdzić, jakich spodziewać się problemów i jak uniknąć pojawiających się pułapek.

Crowe Horwath International - 2013 r.

Identifying Promising Investment Opportunities in Poland

USŁUGI:

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przy wycenie udziałów, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części stosujemy metody i standardy znane z publikacji CFA Institute® i wytycznych IPEV, a w wymiarze praktycznym – narzędzia wykorzystywane przez banki inwestycyjne i firmy Wielkiej Czwórki.

MODELOWANIE FINANSOWE

Modele finansowe budujemy od podstaw, w zgodzie z zasadami poprawiającymi ergonomię i przejrzystość narzędzia oraz ułatwiającymi użytkownikowi samodzielne modyfikowanie modelu. Działamy w środowisku MS Excel, podpierając się programowaniem w języku VBA.

WYCENA ZNAKU TOWAROWEGO

Przekształcenie działalności w spółkę, aport, sprzedaż wymaga często wyceny praw ujawnianych w bilansie lub zgłaszanych do sądu jako wkład wspólnika. Doświadczenie w obsłudze różnych branż, od energetyki po motoryzację, daje nam niezbędne wyczucie tematu.

PROGNOZY FINANSOWE

Umiejętności techniczne w połączeniu z doświadczeniem biznesowym skutkują realistycznymi i spójnymi prognozami w biznesplanach, staraniach o finansowanie w banku czy funduszu, wnioskach unijnych, modelach PPP, programach restrukturyzacji zadłużenia.

KSIĘGOWE UJĘCIE WARTOŚCI

Przeprowadzamy cykliczne testy na utratę wartości według MSR 36 oraz KSR 4. W sytuacjach związanych z fuzjami i przejęciami czy wewnętrzną restrukturyzacją proponujemy alokację ceny nabycia zgodnie z MSSF 3. Wyniki uzasadniamy w rozmowach z audytorami.

INNE USŁUGI

Korzystając z sieci współpracowników i kontaktów w innych firmach oferujemy obsługę w dziedzinie due diligence, doradztwa księgowego, przygotowywania dokumentacji cen transferowych (w tym analiz benchmarkingowych), procedur upadłościowych itp.

NASZ ZESPÓŁ:

Legitymuje się certyfikatem CFA, który otrzymują doświadczeni analitycy, biegli w wycenie przedsiębiorstw i instrumentów finansowych, analizie sprawozdań finansowych, zarządzaniu portfelem inwestycyjnym oraz analizie opłacalności przedsięwzięć. Jego doświadczenie to m.in. 5 lat w PwC i 5 lat w TPA Group (menedżer w zespole wycen i modelowania finansowego).

Krzysztof Kajetanowicz, CFA

Właściciel, profil na Linkedin

 

Krzysztof Kajetanowicz
Krasińskiego 59 lok. 17
01-755 Warszawa
NIP 894-253-33-50
+48 602 469 963

mail: contact@valuepartner.pl

Zaufali nam najlepsi. Teraz czekamy na Ciebie.

Zadzwoń